Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
100% zaštita kupca
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
PayPal
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Besplatan povrat
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Besplatna dostava
Odredbe i uvjeti i informacije o kupcima

I. Uvjeti pružanja usluge

§ 1 Osnovne odredbe

(1) Sljedeći uvjeti vrijede za ugovore koje sklapate s nama kao dobavljačem (OK Living GmbH & Co. KG) putem web stranice ok-living.de. Osim ako nije drugačije dogovoreno, uključivanje bilo kojih izraza koje ste možda koristili je kontradiktorno.

(2) Potrošač u smislu sljedećih propisa je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje se ne mogu prvenstveno pripisati njezinoj gospodarskoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje pri sklapanju pravnog posla djeluje u obavljanju samostalne stručne ili trgovačke djelatnosti.

§ 2 formiranje ugovora

(1) Predmet ugovora je kupoprodaja robe .

(2) Čim se predmetni proizvod postavi na našu web stranicu, dajemo vam obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora putem sustava online košarice pod uvjetima navedenim u opisu artikla. 

(3) Ugovor se sklapa putem online sustava košarice na sljedeći način:
Roba namijenjena kupnji stavljaju u "košaricu". Pomoću odgovarajućeg gumba na navigacijskoj traci možete pozvati "košaricu" i u bilo kojem trenutku unijeti izmjene.
Nakon što pozovete stranicu "Blagajna" i unesete svoje osobne podatke te uvjete plaćanja i dostave, podaci o narudžbi bit će prikazani kao pregled narudžbe.


Ako koristite sustav trenutnog plaćanja (npr. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Trenutni bankovni prijenos) kao način plaćanja, bit ćete preusmjereni na stranicu s pregledom narudžbe u našoj internetskoj trgovini ili preusmjereni na web mjesto pružatelja usluge trenutnog plaćanja. sustav.
Ako ste proslijeđeni na odgovarajući sustav instant plaćanja, napravite odgovarajući odabir ili tamo unesite svoje podatke. Na kraju, podaci o narudžbi bit će prikazani kao pregled narudžbe na web stranici pružatelja sustava instant plaćanja ili nakon što ste preusmjereni na našu online trgovinu.


Prije slanja narudžbe imate mogućnost ponovno provjeriti detalje u pregledu narudžbe, promijeniti ih (također pomoću funkcije "natrag" internetskog preglednika) ili otkazati narudžbu.
Slanjem narudžbe putem odgovarajućeg gumba ("kupi" ili sl. oznake) pravno obvezujući izjavljujete da prihvaćate ponudu, čime je ugovor sklopljen.

(4) Obrada narudžbe i prijenos svih informacija potrebnih u vezi sa sklapanjem ugovora odvija se putem elektroničke pošte, u nekim slučajevima automatski. Stoga morate osigurati da je adresa e-pošte koju ste nam dali točna, da je primanje e-pošte tehnički zajamčeno i, posebno, da ga ne sprječavaju filtri SPAM-a.

§ 3 pravo zadržavanja, zadržavanje prava vlasništva

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

(2)  Roba ostaje u našem vlasništvu dok se kupoprodajna cijena u cijelosti ne isplati.

(3)  Ako ste poduzetnik, vrijedi i sljedeće:

a) Zadržavamo vlasništvo nad robom do podmirenja svih potraživanja iz tekućeg poslovnog odnosa u cijelosti. Zalog ili ustupanje kao jamstvo nije dopušteno prije prijelaza vlasništva nad rezerviranom robom.

b) Robu možete preprodati u redovnom tijeku poslovanja. U tom slučaju nam ustupate sva potraživanja u iznosu fakturiranog iznosa koja Vam pripadaju preprodajom, a mi prihvaćamo ustupanje. Nadalje ste ovlašteni naplatiti potraživanje. Međutim, ako svoje obveze plaćanja ne ispunjavate uredno, zadržavamo pravo sami naplatiti potraživanje.

c) Ako se rezervirana roba spaja i miješa, stječemo suvlasništvo nad novom stavkom u odnosu na fakturnu vrijednost rezervirane robe prema ostalim obrađenim artiklima u trenutku obrade.

d) Obvezujemo se osloboditi vrijednosne papire na koje imamo pravo na vaš zahtjev ukoliko ostvariva vrijednost naših vrijednosnih papira premašuje potraživanje koje treba osigurati za više od 10%. Mi smo odgovorni za odabir vrijednosnih papira koji će se izdati.


§ 4 jamstvo

(1) Zakonska prava na odgovornost za nedostatke postoje.

(2) Molimo Vas da kao kupac odmah po isporuci provjerite kompletnost artikla, očite nedostatke i transportna oštećenja te da o eventualnim reklamacijama što prije obavijestite nas i prijevoznika. Ako se ne pridržavate, to nema utjecaja na vaša zakonska jamstvena potraživanja.

(3) Ako ste poduzetnik, odstupajući od gore navedenih pravila o jamstvu vrijedi sljedeće:

a)  Isključivo vlastite informacije i opis proizvoda proizvođača smatraju se suglasnošću kvalitete artikla, ali ne i druge reklame, javne promocije i izjave proizvođača.

b)  U slučaju nedostataka, jamstvo dajemo po vlastitom nahođenju ispravkom ili naknadnom isporukom.Ako otklanjanje kvara ne uspije, možete zatražiti smanjenje cijene ili odustati od ugovora. Otklanjanje nedostataka smatra se neuspjelim nakon drugog neuspješnog pokušaja, osim ako nešto drugo proizlazi iz prirode stvari ili nedostatka ili drugih okolnosti. U slučaju popravka ne moramo snositi povećane troškove koji proizlaze iz prijevoza robe na mjesto koje nije mjesto izvedbe ako prijevoz ne odgovara namjeni robe.

c)  Jamstveni rok je godinu dana od isporuke robe. Skraćeni rok ne vrijedi:


- krivnjom prouzročenu štetu koja nam se može pripisati, a koja je posljedica ozljede života, udova ili zdravlja i druge štete nastale namjerno ili krajnjom nepažnjom;
- ukoliko smo prijevarom prikrili nedostatak ili preuzeli jamstvo za stanje artikla;
- u slučaju predmeta koji su korišteni za zgradu u skladu s njihovom normalnom uporabom i uzrokovali su neispravnost zgrade;
- u slučaju zakonskih prava na regres koje imate protiv nas u vezi s pravima iz jamstva.

§ 5 Izbor prava, mjesto izvršenja, mjesto nadležnosti

(1)  Primjenjuje se njemački zakon. Za potrošače se ovaj izbor prava primjenjuje samo u onoj mjeri u kojoj nije povučena zaštita koju pružaju obvezujuće odredbe prava države u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište (načelo povoljnosti).

(2)  Mjesto obavljanja svih usluga koje proizlaze iz poslovnog odnosa s nama i mjesto jurisdikcije je naše sjedište ako niste potrošač već trgovac, pravna osoba javnog prava ili poseban javnopravni fond. Isto vrijedi ako nemate opću nadležnost u Njemačkoj ili EU ili prebivalište ili uobičajeno boravište nije poznato u trenutku podnošenja tužbe. Ovlaštenje za podnošenje žalbe sudu na drugom mjestu jurisdikcije ostaje nepromijenjeno.

(3)  Odredbe UN-ove konvencije o prodaji izričito se ne primjenjuju.

II. Informacije za kupce

1. identitet prodavača

OK Living GmbH & Co. KG
Upstallstraße 13
14772 Brandenburg
Njemačka

e-pošta: info@ok-living.deAlternativno rješavanje sporova:
Europska komisija osigurava platformu za izvansudsko online rješavanje sporova (OS platforma), kojoj se može pristupiti na https://ec.europa.eu/odr.


Spremni smo sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred potrošačkim arbitražnim tijelima.

2. Podaci o sklapanju ugovora

Tehnički koraci za sklapanje ugovora, samo sklapanje ugovora i mogućnosti korekcije provode se u skladu s odredbama "Sklapanje ugovora" u našim Općim uvjetima (Dio I.).

3. Jezik ugovora, pohrana teksta ugovora

3.1. Jezik ugovora je njemački .

3.2.Ne spremamo cijeli tekst ugovora. Prije predaje narudžbe putem online sustava košarice  podaci o ugovoru mogu se ispisati ili elektronički pohraniti pomoću funkcije ispisa preglednika. Nakon što primimo narudžbu, podatke o narudžbi, podatke koji su propisani zakonom za ugovore na daljinu i Opće uvjete ponovno ćemo Vam poslati e-poštom.

4. Bitna svojstva robe ili usluge

Bitna svojstva robe i/ili usluge nalaze se u pojedinoj ponudi.

5. Cijene i načini plaćanja

5.1. Cijene navedene u odgovarajućim ponudama i troškovi dostave predstavljaju ukupne cijene i uključuju sve komponente cijene uključujući sve primjenjive poreze.

5.2.Nastali troškovi dostave nisu uključeni u kupovnu cijenu. Oni se mogu pozvati putem odgovarajuće označene tipke na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi, prikazani su zasebno u procesu naručivanja i sami ih dodatno snosite , osim ako je besplatna dostava obećana.

5.3. Dostupni načini plaćanja prikazani su pod odgovarajućim označenim gumbom na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

5.4. Ukoliko za pojedine načine plaćanja nije drugačije navedeno, potraživanja plaćanja iz sklopljenog ugovora dospijevaju na naplatu odmah.

6. Uvjeti dostave

6.1. Uvjete dostave, rok isporuke i sva postojeća ograničenja dostave možete pronaći pod odgovarajućim gumbom na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

6.2. Ako ste potrošač, zakonom je regulirano da rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja artikla prodanog tijekom otpreme prelazi na vas tek kada vam je roba predana, bez obzira na to je li pošiljka osigurana ili neosigurana. Ovo ne vrijedi ako ste neovisno angažirali prijevozničku tvrtku koju nije imenovao izvođač ili druga osoba odgovorna za izvršenje pošiljke.

Ukoliko ste poduzetnik, dostava i otprema je na vlastitu odgovornost.

7. Zakonska odgovornost za nedostatke

Odgovornost za nedostatke temelji se na odredbi "Jamstvo" u našim Općim uvjetima (Dio I).

Ove odredbe i uvjete i informacije o kupcima izradili su odvjetnici Händlerbunda, koji su specijalizirani za IT pravo, te se stalno provjerava njihova usklađenost sa zakonom. Händlerbund Management AG jamči pravnu sigurnost tekstova i snosi odgovornost u slučaju upozorenja. Više informacija o tome možete pronaći na: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

zadnje ažuriranje: 27.10.2020


zadovoljstvo kupaca
Vrlo dobro
4.59 / 5.00
od 70593 ocjena